Welkom bij Go!4Future

Wij zijn een jong en ambitieuze GGZ instelling wat zich inzet voor de kinderen en jeugdigen in de regio's Rijnmond, Haaglanden, Midden Delfland en het Westland.

 

Wij bieden maatwerktrajecten aan kinderen en jeugdigen tussen de  4 en 18 jaar. 
De trajecten die wij aan bieden kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op;  terugkeer naar school, ter overbrugging wachtlijst, ter overbrugging  naar een vervolgplek, hersteltijd voor het gezin of hersteltijd voor het kind.  Onze trajecten duren maximaal 1 jaar*. 

Go!4Future is opgezet door Colin en Vivien Springveld. Zij zijn vanuit hun hart en met veel passie voor het vak met Go!4Future gestart. Samen met het team waaronder een gedragswetenschapper, manager, intern adviseur, coördinatoren, mentoren en begeleiders word de visie gedeeld, waarbij de 4 elementen natuur, dieren, sport & spel en educatie als een rode draad door de dag lopen.  


Onze werkwijze is om samen met de kinderen en hun systeem aan een plan te werken met hierbij het oog op de toekomst.
" Samen op weg naar jouw toekomst"

Wij werken samen met Stichting Klimkoord, Mevis, Scoutingcentrum Marnix van Sint Aldegonde, Kind Manege Karperhoeve, Voetbalvereniging VDL en Delta Sport.

*Verlengen in overlegVerwijsindex van MULTIsignaal en SISA
Graag willen wij u informeren over de Verwijsindex van MULTIsignaal.
Daar Go!4Future verbonden is met de diverse gemeenten in Zuid-Holland dienen wij de kinderen en jeugdigen in zorg aan te melden bij de Verwijsindex van MULTIsignaal.
 
De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een jongere (0-23 jaar). Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om de jongere en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.
Meer informatie:  https://https://multisignaal.nl/

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken
SISA is onderdeel van Multisignaal en een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn.
Meer informatie:  https://https://sisa.rotterdam.nl/


Onze dienstverlening
Individuele 1 op 1 begeleiding,
Groepsbegeleiding,
Ambulante begeleiding waaronder shadow**,
Educatie van een docent van Go!4Future,
Jeugd- en opvoedondersteuning,
Nazorg.
**In overleg


Contact gegevens
Hoofdkantoor Go!4Future
Drijver 141
3144 GD Maassluis
Bezoek op afspraak

Telefoonnummer: 0616162256
Emailadres: info@goforfuture.nlWachtlijst
Op dit moment hebben wij  een wachtlijst 1 tot 2 maanden.
Alle trajecten lopen in de schoolvakanties door, de kinderen en jeugdigen worden dan ook verwacht.

 


Kinderen van Go!4future aan het woord

"Ik vind het heel leuk en gezellig! De begeleiders zijn leuk. We doen gave dingen zoals voetballen, hutten bouwen en stiekem een beetje stout zijn. Ik kan er lekker mezelf zijn. Ik vind het fijn dat ik weet waar ik aan toe ben op een dag. Ik zou willen dat iedereen hierheen zou mogen!"

"Bedankt voor de mooie momenten. Voor de fijne woorden en de complimenten.
Jullie gaven mijn jaar weer kleur. Want in deze bijzondere tijden stond jullie voor mij klaar.
Het was soms niet makkelijk of fijn. Maar het is me gelukt, omdat ik wist dat jullie er altijd voor mij zouden zijn.
Bedankt voor wat jullie doen, voor wie jullie zijn nog het meest. Zonder jullie was het moeilijker en minder leuk geweest."


Ouders van Go!4Future aan het woord

"Wat een verademing om er op te kunnen vertrouwen dat mijn dochter de begeleiding krijgt die bij haar past en precies aansluit bij waar wij als gezin tegenaan lopen. Er wordt op een liefdevolle manier aan doelen gewerkt waardoor ik mijn dochter elke dag meer zie groeien, op alle vlakken. Alle begeleiding die we in het verleden voor haar hebben gehad lijkt weggegooide tijd en energie. Sinds ze bij Go!4future komt maakt ze grote en kleine stappen naar een mooie toekomst." 

"Het is zo een opluchting dat m’n kind ontspannen en vrolijk thuiskomt. Onze zoon heeft heel lang zoveel spanning gehad op school dat hij er fysiek ziek van werd, maar doordat hij nu naar Go!4Future gaat hebben we weer ons gezellige kind terug. Vanuit deze ontspanning kunnen de benodigde onderzoeken nu ook gaan plaatsvinden. De grootste kracht van Go!4Future vind ik dat de focus ligt op de positieve eigenschappen van m’n kind en het versterken daarvan. We zijn super dankbaar voor alle zorg en heldere, korte lijnen!"

"Ons kind heeft het afgelopen halfjaar bij Go!4Future gezeten. We zijn heel blij dat we destijds deze keuze hebben gemaakt, want ons kind heeft er een hele mooie ontwikkeling laten zien dankzij de persoonlijke en betrokken begeleiding. Van elke dag kregen we een terugkoppeling via een beveiligd portal, zodat we op de hoogte bleven van o.a. de dagplanning, hoe e.e.a. was verlopen gedurende de dag en of de gestelde doelen waren behaald. Go!4Future kenmerkt zich door het maatwerk bieden qua programma en begeleiding, korte lijnen en persoonlijke contacten. Ons kind heeft er veel lol gehad en we zijn dankbaar voor hun bijdrage aan zijn persoonlijke groei."


Samenwerkingspartner en hoofdaannemers:


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn